Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tích cực thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Những năm qua Tp.Phan Rang- Tháp Chàm luôn là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong những ngày này, cơ quan quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) và cả hệ thống chính trị thành phố đang khẩn trương hoàn tất những khâu nội dung cuối cùng để phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2019.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã tham mưu cho HĐNVQS và Thành ủy, UBND thành phố quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu tỉnh giao; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận hành tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự làm trung tâm hiệp đồng” trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, Ban CHQS thành phố thường xuyên, sâu sát hướng dẫn, kiểm tra, cử cán bộ trực tiếp đến xã, phường, cùng nắm và giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Ban CHQS các phường, xã chú trọng công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; chuẩn bị mọi mặt và thực hiện có chất lượng công tác sơ tuyển.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Thuần, Phó Chỉ trưởng Động viên- Tuyển quân Ban CHQS Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, công tác sơ tuyển có ý nghĩa rất quan trọng trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Phát huy trách nhiệm của cán bộ cơ sở, sâu sát đến từng nhà, từng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, từ đó giúp việc thâm nhập ‘’3 gặp, 4 biết’’, “làm tròn khâu’’, việc thẩm tra, xét duyệt hồ sơ đạt hiệu quả hơn. Các phường, xã giao trách nhiệm cho từng thành viên HĐNVQS, thông qua hệ thống truyền thanh, bản tin và cử cán bộ đến từng gia đình có con em trong diện gọi nhập ngũ để tuyên truyền sâu rộng; có chính sách động viên, hỗ trợ các gia đình có công dân nhập ngũ. Triển khai đúng trình tự các bước đăng ký nguồn, lập danh sách xét duyệt, tổ chức sơ tuyển và điều khám NVQS đối với thanh niên. HĐNVQS phường, xã niêm yết danh sách công dân trong độ tuổi nhập ngũ tại trụ sở UBND phường, xã và nhà sinh hoạt các thôn, khu phố. Phát huy vai trò của các tổ an ninh tự quản, các thành viên Ban quản lý thôn, khu phố; tổ chức rà soát từ thôn, khu phố làm cơ sở phân loại từng đối tượng miễn, hoãn trước khi trình HĐNVQS các cấp xét duyệt. Hồ sơ công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được kê khai đầy đủ, chính xác; tổ chức họp HĐNVQS hai cấp thông báo kết quả thâm nhập ở cơ sở về tình hình gia đình và thanh niên trước khi phát lệnh nhập ngũ.

Năm 2019, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi nhập ngũ 250 quân. Việc tuyển chọn tiếp tục theo phương thức “địa phương làm tròn khâu”, vì vậy tuyển chọn phải chặt chẽ, “tuyển người nào chắc người đó”. Thượng tá Bùi Đình Phúc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tp.Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Ban đầu công tác tuyển chọn có khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, một số thuộc diện miễn, hoãn. Tuy nhiên, nhờ sự sâu sát đến từng nhà, từng người của từng thành viên HĐNVQS, Ban CHQS các cấp, của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đến nay số thanh niên trúng tuyển NVQS đã đạt yêu cầu, chỉ tiêu. Tp.Phan Rang- Tháp Chàm sẽ hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 với chất lượng cao.