Ngành GD&ĐT:

Trên 4,8 tỷ đồng đầu tư chương trình SEQAP.

Học sinh Trường TH  Phước Kháng hưởng chế độ hỗ trợ của chương trình SEQAP.Ảnh: S.N

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng trường học (gọi tắt là chương trình SEQAP) năm học 2010-2011 và 2011-2012 trên địa bàn tỉnh ta là 4,874 tỷ đồng. Trong đó, chi quỹ phúc lợi cho học sinh 1,381 tỷ đồng; quỹ giáo dục nhà trường 698 triệu đồng; chi tăng lương thêm cho giáo viên 79 triệu đồng; đào tạo, hội thảo 2,328 tỷ đồng và xây dựng năng lực dạy học cả ngày 388 triệu đồng. Toàn tỉnh có 25 trường tiểu học triển khai thực hiện chương trình SEQAP tổ chức dạy học cả ngày. Theo đó, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 3 trường, Ninh Hải 3 trường, Bái Ái 5 trường, Ninh Sơn 4 trường, Ninh Phước 4 trường, Thuận Nam 3 trường và Thuận Bắc 3 trường.

Nguyễn Anh Minh