Công nhận sản xuất thử giống nho ăn tươi NH01-152

Ngày 19-1, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Trồng trọt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã họp và xét công nhận sản xuất thử đối với giống nho ăn tươi NH01-152.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá cao kết quả của quá trình tuyển chọn, khảo nghiệm và hoàn thiện hồ sơ báo cáo của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố thực hiện. Các chuyên gia đã phân tích và chỉ rõ tính ưu việt của giống nho ăn tươi NH01-152. Cụ thể, giống nho ăn tươi có thời gian sinh trưởng phù hợp với canh tác 2 vụ tại Ninh Thuận, có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt và mẫu mã chùm quả nho phù hơp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Giống nho ăn tươi NH01-152. Ảnh: Văn Nỷ