Ninh Thuận: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện mặt trời
  

 
1