Tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm trong dịp tết