Hoạt động của các ngành, địa phương

* Trong năm 2018, tình hình hoạt động vốn tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ninh Hải có nhiều chuyển biến rõ rệt, chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác được cải thiện đáng kể. Trong năm, đã giải ngân vốn vay đạt hơn 305 tỷ đồng, đối với 12.803 lượt khách hàng vay vốn; trong đó, vay hộ nghèo 2,5 tỷ đồng cho 90 hộ, vay hộ cận nghèo 21 tỷ đồng cho 734 hộ, vay hộ mới thoát nghèo 33 tỷ đồng, với 1.155 hộ, vay HSSV 2,45 tỷ đồng với 420 lượt vay vốn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 5,3 tỷ đồng, với 157 lượt hộ vay....Tổng dư nợ đến cuối năm 305,6 tỷ đồng, tăng 39,3 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 99,7% kế hoạch.

*  Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi da xanh cho 30 hộ dân xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Qua tập huấn nhằm giúp bà con biết cách cải tạo đất, lựa chọn cây giống, kỹ thuật chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển của cây bưởi, cũng như biết cách nhận nhận biết và xử lý các bệnh thường gặp, sâu bệnh gây hại trong quá trình sinh trưởng của cây bưởi da xanh.