Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội bảo đảm an sinh xã hội

(NTO) Năm 2018-năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hoạt động Khối văn hóa-xã hội (VH-XH) tiếp tục có những bước phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, 6/6 chỉ tiêu lĩnh vực về VH-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn; đời sống nhân dân vùng nông thôn, miền núi tiếp tục được ổn định và cải thiện…Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, tạo khí thế phấn khởi tươi vui, tăng niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền các cấp, hoàn thành nhiệm vụ của khối, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Du khách tham quan Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: V.M

Bám sát nhiệm vụ chính trị, năm 2019 Khối VH-XH tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua ái quốc, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động, đặc biệt là phong trào “Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của tỉnh; hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội, với thành tích xuất sắc: gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương đồng-đây là kỷ lục lầu đầu tiên của thể thao Ninh Thuận tại sân chơi thể thao lớn nhất quốc gia. Hoạt động Du lịch tiếp tục có bước phát triển nhanh, trong năm đón 2,19 triệu lượt khách, tăng 15,2%, vượt 4,28%; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 18,8%, vượt 5% so kế hoạch đề ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt-học tốt”. Toàn tỉnh hiện có hàng ngàn sinh viên đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Tính riêng năm 2018, toàn tỉnh có 95,57% số thí sinh tốt nghiệp THPT và trên 64% số thi trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Nguồn nhân lực trẻ qua đào tạo ngày càng đông, khẳng định sự nghiệp trồng người trên quê hương Ninh Thuận ngày càng khởi sắc, tạo niềm tin vững chắc đối với cán bộ và nhân dân địa phương. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục gặt hái những thành quả trong lĩnh vực an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Kết thúc năm, các chỉ tiêu pháp lệnh giải quyết việc làm vượt 7,52%, trong đó xuất khẩu lao động vượt 68,31%; đào tạo nghề vượt 8,27%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,02%, riêng huyện nghèo Bác Ái giảm 6,06% so với chỉ tiêu (4%) đạt 151,5%; 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng… Nhờ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, nên bộ mặt các xã nông thôn, miền núi được cải thiện rõ rệt; người nghèo được hỗ trợ một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, đời sống được nâng lên, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Nhiều du khách tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử tại Bảo tàng tỉnh.Ảnh: Sơn Ngọc

Năm 2019, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu về lĩnh vực VH-XH: Giải quyết việc làm 15.500 lao động; giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%; đào tạo 8.500 lao động; duy trì mức giảm tỷ lệ sinh 0,4%0; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 1%; 89% người dân tham gia BHYT. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Năm 2019 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, trong lĩnh vực VH-XH, tỉnh xác định phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để hoàn thành mục trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong khối khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm của đơn vị trong năm 2019. Các nhiệm vụ trọng tâm cần gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung đẩy mạnh các khâu đột phá giải quyết các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực; cải thiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; bảo vệ môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay của các ngành, địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.