Hội Người cao tuổi tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 10-1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trong năm qua, Hội NCT tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn Hội phát triển mới được 2.088 hội viên, nâng tổng số hội viên NCT toàn tỉnh là 50.156 người. Hội cũng đã chú trọng công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giải quyết chế độ cho NCT kịp thời; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ xây dựng 5 nhà Tình thương và sửa chữa 2 cho NCT có khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 215 triệu đồng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì NCT” với các hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho NCT; thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT”, Hội đã phối hợp với Trung tâm Chuyên khoa Mắt tỉnh tổ chức khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho trên 3.123 lượt NCT, điều trị thay thủy tinh thể cho 198 NCT…. Trong năm đã thành lập 8 Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; 4 Hội cơ sở thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT cơ sở.

Năm 2019, Hội NCT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án xây dựng và nhân rộng Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, phấn đấu đến năm 2020 thành lập 20 CLB; tập trung củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. Thành lập ít nhất 10 cơ sở có Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT…