Khuyến nông năm 2019 hướng đến hỗ trợ triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao

(NTO) Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tin, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, cho biết: Bám sát chỉ đạo của cấp trên về Chương trình chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2018 là phải đi vào chiều sâu, chú trọng xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng tập trung ứng dụng công nghệ cao, ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối phợp với các địa phương tiến hành rà soát, xác định địa điểm, quy mô và đối tượng cây trồng, tổ chức vận động nông dân thực hiện. Rút kinh nghiệm từ những năm trước là bà con không mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất mới do trình độ hạn chế, năm 2018, đơn vị tăng cường cán bộ kỹ thuật về cơ sở, tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, tổ chức 42 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác các loại cây trồng cạn thu hút 1.095 lượt người tham gia. Tiếp thu kỹ thuật mới, nông dân trên toàn tỉnh thay đổi tư duy, nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước vào canh tác các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới. Trong số hơn 1.360 ha chuyển đổi, có trên 288 ha chuyển bền vững, với các loại cây trồng chủ lực như nho, táo, măng tây xanh, măng tre, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Cán bộ khuyến nông xuống đồng hướng dẫn nông dân huyện Ninh Phước
kỹ thuật canh tác cây dưa trên đất lúa.

Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông tổ chức triển khai các mô hình chuyển giao khoa học - kỹ thuật (KH&KT) có kết quả, theo hướng tập trung ưu tiên các loại cây trồng, vật nuôi đặc thù của tỉnh. Ngoài hỗ trợ, phối hợp với các địa phương nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trong thâm canh cây lúa trên diện tích 8.285 ha; nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả gần 265 ha, năm qua, đơn vị còn chú trọng triển khai các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt hải sản nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển. Cụ thể, mô hình nuôi dê, cừu vỗ béo kết hợp trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc đã tạo sinh kế cho hàng trăm hộ nghèo; mô hình sử dụng đèn LED đánh bắt hải sản nhân rộng trên 5 tàu cá, tiết kiệm được 30-35% nhiên liệu so với sử dụng máy Dinamo phát điện. Hiệu quả từ mô hình, đã khuyến khích ngư dân đầu tư công nghệ mới phục vụ khai thác xa bờ, đến nay toàn tỉnh có 155 tàu cá ứng dụng đèn LED vào sản xuất, giảm được nhiều chi phí. Một số mô hình khác như trồng rong sụn bằng phương pháp căng giàn trên đáy, nuôi cá chim vây vàng thương phẩm, theo đánh giá bước đầu đạt kết quả khả quan.

Nhìn lại hoạt động khuyến nông năm 2018 cho thấy đơn vị chức năng đã triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ. Ngành đã chỉ đạo phối hợp xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở từng khu vực. Chương trình khuyến nông phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp có hiệu quả thiết thực, sức lan tỏa rộng. Công tác tập huấn, chuyển giao KH&KT đáp ứng được nhu cầu của nông dân, góp phần đưa các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đi vào cuộc sống. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, thực hiện nhiệm vụ điều kiện khó khăn do diễn biến thời tiết bất thường, nhưng ngành Nông nghiệp đã tạo đột phá về tăng trưởng, đạt 6,6%. Trong thành tích chung, hệ thống khuyến nông đóng góp quan trọng về nhân rộng các mô hình chuyển giao KH&KT để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng, triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng của tỉnh. Tiếp tục bố trí mô hình trình diễn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo phương pháp canh tác mới về giống, phân bón, công nghệ tưới tiết kiệm nước, cơ giới trong gieo trồng và thu hoạch để giảm chi phí, nâng cao thu nhập, định hướng nhân rộng. Duy trì các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo cho nông dân, cán bộ khuyến nông nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiện vụ trong thực hiện chiến lược xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao.