Thuận Nam: Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019

Ngày 9-1, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với lực lượng chức năng, chủ rừng và chính quyền địa phương tổ chức 244 đợt tuần tra, truy quét tại các vùng giáp ranh, khu vực trọng điểm phá rừng và các trục lộ giao thông liên xã trên địa bàn huyện, với 2.613 lượt người tham gia; phát hiện, ngăn chặn và xử lý 56 vụ việc vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng.

Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: N.Diệp

Trong năm 2019, huyện Thuận Nam tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức thích hợp với nội dung phong phú; tăng cường quản lý hoạt động của kiểm lâm thông qua Quy chế phối hợp quản lý trên địa bàn đã được ký kết; tăng cường công tác tuần tra, truy quét; đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy… với mục tiêu bảo vệ tốt gần 20.000 ha rừng tự nhiên và hơn 1.300 ha rừng trồng hiện có.