Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng

Nhằm ngăn chăn và đẩy lùi tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Dương Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm các đơn vị kiểm lâm và chủ rừng, chính quyền địa phương đã phối hợp triển khai 266 đợt truy quét, tuần tra, kiểm soát trên diện rộng tại những khu vực rừng trọng điểm, rừng giáp ranh và nhiều đợt trinh sát ngăn chặn các vi phạm về lĩnh vực QLBVR với 1.418 lượt người tham gia, qua đó, phát hiện 422 vụ vi phạm các quy định của pháp luật QLBVR. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức 64 đợt tuyên truyền, giáo dục thu hút hơn 8.236 lượt người tham gia; tổ chức cho 662 hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về QL&BVR; thực hiện đóng bảng cấm người và phương tiện vào rừng trái pháp luật tại các tuyến đường, cửa rừng. Nhờ đó, công tác QLBVR ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực.

Cán bộ Trạm Kiểm lâm Phước Trung phối hợp với Tổ cộng đồng
xã Phước Trung kiểm tra khu vực rừng đơn vị quản lý. Ảnh: T.Mạnh

Huyện Bác Ái trước đây tình trạng khai thác, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra phức tạp, nhưng hiện nay, công tác QLBVR đã được huyện chủ động thực hiện hiệu quả. Đồng chí Hoàng Thanh Nhàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các phương án tuần tra, truy quét theo từng tháng, từng quý; huy động các ban, ngành cùng phối hợp tổ chức truy quét ngay tại cửa rừng, các vùng giáp ranh. Cùng với đó, đơn vị còn xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR tại những khu vực rừng giáp ranh giữa các huyện trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các đơn vị chủ rừng, lực lượng công an, quân sự và UBND các xã, Tổ BVR tổ chức 821 đợt tuần tra, truy quét với 4.429 lượt người tham gia tại những khu vực trọng điểm giáp ranh. Nhờ đó, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể. Trong năm 2018, đơn vị đã phát hiện 132 vụ vi phạm; tịch thu 51,7 m³ gỗ các loại, 1.801 kg than hầm, 19 xe máy, thu nộp ngân sách trên 203 triệu đồng.

Để công tác QL,BVR đạt hiệu quả cao, trong năm 2019, Chi cục kiểm lâm tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-TU ngày 14-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15-2-2017 và Quyết định 85/2016/QĐ-UBND ngày 30-11-2-16 của UBND tỉnh về tăng cường sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác QLBVR. Phối hợp với các đơn vị và các địa phương tăng cường công tác triểm tra, kiểm soát; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QLBVR để nâng cao nhận thức cho người dân. Xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng nhằm nâng cao công tác bảo vệ và phát triển rừng.