Lời mẹ dặn…

Con như một chiếc lá xanh

Mẹ là bóng cả để dành chở che

Bốn mùa thơm thảo xuân thì

Như tình trời biển trọn bề thân thương

                        *

Nắng mưa ngày tháng trôi dần

Đường đời là những nhọc nhằn gian nan

Mẹ dành trọn cả nghĩa nhân

Dặn con mai lớn lựa lần mà nên

                       *

Ai rồi cũng sẽ lớn lên

Biết bao thử thách giữa miền lo toan

Sang hèn cũng giữ tiếng thơm

Đừng cho nết xấu ăn mòn vào tâm

                       *

Thời gian cứ mãi trôi dần

Thương cho đời mẹ bao lần xuân qua

Tóc xanh giờ đã trắng phau

Nhưng tình thì vẫn dạt dào yêu thương.