Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai nhiêm vụ năm 2019

(NTO) Ngày 4-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2018, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp Hội triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp; công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội… được quan tâm đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: U.T

Năm 2019, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung thực hiện tốt chủ đề của năm là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả 7 chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; đào tạo nghề cho 600 lao động nữ; hỗ trợ ít nhất 40 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; phát triển mới từ 700-800 hội viên…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII của tỉnh, yêu cầu các cấp hội phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiên tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp chị em phát huy vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực… Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh làm tốt công tác tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); quan tâm giới thiệu quần chúng ưu tú là hội viên phụ nữ cho Đảng xem xét, kết nạp; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…