Hội Nông dân huyện Thuận Nam tổng kết công tác năm 2018

Ngày 4- 1, Hội Nông dân huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.

Năm qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện tốt 3 phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”, các cấp Hội Nông dân huyện Thuận Nam đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, có 6/8 Hội Nông dân cơ sở xây dựng được lực lượng nòng cốt tại địa phương góp phần nắm vững tình hình tư tưởng hội viên…Qua bình xét, toàn huyện có 1.816 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi.

Lãnh đạo huyện ủy Thuận Nam trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể.

Năm 2019, Hội Nông dân huyện Thuận Nam tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực phối hợp với các ngân hàng đảm bảo nguồn vốn cho vay nhằm giúp nông dân đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống…

Dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện kết luận 61 KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.