Áp dụng lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 1-1-2019 bắt đầu áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) trả lời các thắc mắc của doanh nghiệp (DN), người lao động (NLĐ) về chính sách mới này.

* Doanh nghiệp hỏi: Mức lương tối thiểu vùng áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 ?

- Đồng chí Hà Anh Quang: Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, quy định mức lương vùng năm 2019 như sau:

Vùng
Mức lương tối thiểu vùng năm 2019Tăng so với năm 2018
I4.180.000 đồng/thángTăng 200.000 đồng
II3.710.000 đồng/thángTăng 180.000 đồng
III3.250.000 đồng/thángTăng 160.000 đồng
IV2.920.000 đồng/thángTăng 160.000 đồng

Các đơn vị, DN đóng trên địa bàn Tp Phan Rang-Tháp Chàm, các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc áp dụng vùng III, mức lương vùng 3.250.000 đồng/tháng. Các đơn vị, DN đóng trên địa bàn còn lại Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái áp dụng vùng IV, mức lương vùng 2.920.000 đồng/tháng. Đối tượng áp dụng: NLĐ đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; DN thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật DN; Hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định này).

* Người lao động hỏi: Để việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 được kịp thời, đúng thời gian quy định, ngành đã có kế hoạch triển khai như thế nào?

- Đồng chí Hà Anh Quang: Ðể bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng cần có các biện pháp giám sát, kiểm tra DN trả lương cho NLÐ theo đúng lộ trình tăng lương tối thiểu vùng. Tăng cường giám sát, ngăn chặn tình trạng DN tăng lương nhưng lại cắt các khoản phụ cấp khác. Sở cũng chỉ đạo các phòng LĐTB-XH cấp huyện, thành phố triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng cho các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát. Hướng dẫn DN thực hiện điều chỉnh thang, bảng lương và thẩm định, cho ý kiến về thang, bảng lương của DN.

Ngày 1-1-2019 bắt đầu áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng theo
Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho người lao động. Ảnh: Văn Nỷ

Về phía các DN, Sở cũng yêu cầu các DN cần phối hợp với tổ chức đại diện tập thể NLĐ để thỏa thuận điều chỉnh các mức lương trong thang, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho NLĐ phù hợp, đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời tương quan hợp lý tiền lương giữa NLĐ chưa qua đào tạo nghề với NLĐ đã qua đào tạo nghề, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại đơn vị. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nghiệp nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của DN. Khuyến khích các DN áp dụng mức lương tối thiểu của DN cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.

Ngành cũng sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại các DN hoạt động trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những DN không thực hiện đúng quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 157/2018 NĐ-CP về Bộ LĐTB-XH, UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo trong hệ thống phối hợp Sở LĐTB-XH, các sở, ngành liên quan tích cực tuyên truyền nội dung Nghị định 157/2018/NĐ-CP đến tất cả NLĐ, các công ty, DN và cộng đồng. Phối hợp và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị định 157/2018/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm các công ty, DN, NLĐ hiểu và thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện mức lương tối thiểu vùng nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, DN phản ảnh về Sở LĐTB-XH tỉnh để tổng hợp giải quyết.