Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 24-12-2018