Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Ninh Phước

(NTO) Trong những năm qua, huyện Ninh Phước không ngừng đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năm 2018, toàn huyện có 39 đơn vị đăng ký thực hiện 26 mô hình, với 224 tập thể và 996 cá nhân tham gia. Trong đó, có 12 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 10 mô hình trên lĩnh vực xã hội, 3 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và 1 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Qua triển khai thực hiện, đến nay, đa phần các mô hình đều phát huy hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, huy động sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh ngày thêm khởi sắc.

Trường TH Phước Khánh, xã Phước Thuận (Ninh Phước) đơn vị triển khai hiệu quả
mô hình “Dân vận khéo” xây dựng trường lớp “Xanh, sạch, đẹp và an toàn”.

Với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế tập trung vận động nhân dân duy trì, nhân rộng các mô hình: cánh đồng lớn (lúa, bắp, măng tây xanh) với diện tích 2.367ha; “1 phải, 5 giảm” 5.511ha; mô hình tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn 409ha…; mở rộng hình thức liên kết “4 nhà”; vận động nhân dân chuyển đổi, luân canh cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; triển khai một số mô hình mới như: Mô hình trồng bưởi da xanh tại xã Phước Thái, Phước Sơn, Phước Thuận; mô hình trồng thâm canh cây nho và tưới nước tiết kiệm trên đất lúa chân cao kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao tại xã Phước Hữu; trồng đậu phộng trên đất lúa gắn với áp dụng công nghệ và liên kết sản xuất, tiêu thụ tại xã Phước Thái… Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên, đến cuối năm 2018 đạt 188,6 triệu đồng/ha, tăng 20 triệu đồng so với năm 2017.

Ngoài ra, trong năm 2018, các địa phương trong huyện tuyên truyền, vận động nhân dân bê tông, cứng hóa 13 tuyến đường nội thôn dài 4.901m, 8 tuyến đường nội đồng dài 3.814m, duy tu 1 tuyến mương nội đồng dài 1.104m và xây dựng một số công trình phục vụ đời sống, sản xuất với kinh phí trên 11 tỷ đồng. Các xã: Phước Vinh, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Hữu, Phước Hải và thị trấn Phước Dân vận động nhân dân hiến trên 15.000 m2 đất xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất… Đồng chí Phan Thành Đức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Thuận, cho biết: Điểm nhấn trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018, là địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai hiệu quả mô hình cánh đồng lúa lớn với diện tích 200ha, mô hình cánh đồng nho lớn gắn với du lịch sinh thái 30,8ha. Huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, địa phương cũng đã vận động nhân dân hiến 2.905 m đất; bê tông 2 tuyến đường nội thôn dài 625m, 1 tuyến đường nội đồng 350m và xây dựng 1 tuyến đường hoa 74m với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng… Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng NTM địa phương ngày thêm khởi sắc.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được quan tâm đẩy mạnh, mang lại kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó, mô hình tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, đã xây dựng được 7 tuyến đường với chiều dài 5.400 m; mô hình xây dựng trường học “Xanh, sạch, đẹp và an toàn” đến nay có 54/57 trường đạt chuẩn; mô hình “Thắp sáng đường quê” vận động nhân dân lắp đặt 297 bóng đèn với kinh phí gần 285 triệu đồng; công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” vận động số tiền 820 triệu đồng, đạt 200,5% chỉ tiêu tỉnh giao… Trên lĩnh vực quốc phòng- an ninh, các mô hình: “Xứ đạo bình yên”, “Xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”, Tổ nhân dân tự quản, Dòng tộc tự quản… tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện tốt năm dân vận chính quyền; giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của cử tri; tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực nên bộ mặt nông thôn huyện Ninh Phước ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2018, huyện Ninh Phước đạt 7/9 tiêu chí NTM; thu nhập bình quân đạt 35,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,75%.