Nhân rộng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Trong những năm qua, đồng bào Công giáo (ĐBCG) tỉnh ta luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Thực hiện các chính sách về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, tôn trọng, thực hiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng, như: tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân có nơi sinh hoạt; thăm hỏi, động viên đời sống vật chất, tinh thần và kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những vấn đề vướng mắc của bà con giáo dân. Do đó, ĐBCG trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động.

Bà con giáo dân xã Quảng Sơn trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Giáng sinh.

Tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sống tốt đời đẹp đạo, nhiều gia đình giáo dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các loại cây, con, giống mới có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Thông qua chương trình hỗ trợ của Nhà nước, cùng với tinh thần giúp nhau về vốn, ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, góp phần thực hiện có kết quả chủ trương xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình làm ăn kinh tế giỏi, giải quyết việc làm cho lao động địa phương như: Anh Đoàn Văn Sắc, ở Giáo xứ Hòn Thiên; Nguyễn Kim Lân ở Giáo xứ Tấn Tài; Đinh Ẩn ở Giáo xứ Phan Rang... Song song đó, bà con giáo dân trong tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới và đóng góp không nhỏ tiền của, ngày công, hiến đất xây dựng hạ tầng, giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa ở địa phương. Điển hình như giáo xứ Tầm Ngân, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), Linh mục Nguyễn Văn Sỹ đã vận động hàng tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống bà con trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hay tại xã Hộ Hải (Ninh Hải), toàn xã có 3.213 hộ/13.068 người, hơn 98% dân số theo đạo Công giáo. Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con nơi đây đã phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, chung tay xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc. Minh chứng cho điều này là từ cuối năm 2016, Hộ Hải (Ninh Hải) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới... Nhiều xứ đạo, họ đạo và các giáo dân trở thành gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được các cấp, các ngành biểu dương. Đời sống của ĐBCG ở các xứ đạo ngày càng phát triển so với những năm trước, bộ mặt của các xứ đạo ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Thực hiện phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, ĐBCG tỉnh ta đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ hoạt động vì người nghèo; duy trì các “Hộp bác ái”, khám chữa bệnh, sửa chữa nhà dột nát cho người già cô đơn, người nghèo, giúp đỡ trẻ em mồ côi và tổ chức hàng trăm lớp học tình thương cho trẻ em. Các xứ đạo đã xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền hàng tỷ đồng để đẩy mạnh phong trào xã hội học tập trong cộng đồng giáo dân. Tại các khu dân cư, giáo dân tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng; chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đã tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác hoà giải trong nhân dân, đem lại bình yên cho thôn xóm. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như mô hình “Giáo xứ an toàn”, “Giáo xứ không có tai nạn giao thông” đươc hình thành và duy trì có hiệu qủa. Mặt khác, công tác vận động con em thực hiện nghĩa vụ quân sự luôn được ĐBCG thực hiện đầy đủ. Hằng năm, có hàng trăm thanh niên Công giáo tham gia nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Tích cực tham gia các phong trào, các xứ, họ đạo luôn quan tâm tuyên truyền, vận động bà con giáo dân xây dựng gia đình có cuộc sống thuận hoà, vun đắp tình làng, nghĩa xóm. Hằng năm, có trên 95% hộ giáo dân đăng ký và thực hiện các nội dung thi đua được cụ thể hoá bằng các hương ước, quy ước ở thôn, khu dân cư; trên 90% số hộ gia đình ĐBCG trong tỉnh được công nhận gia đình văn hoá.

Ông Phạm Văn Mộc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, cho biết: Trong thời gian tới, Ủy ban tiếp tục động viên ĐBCG tích cực lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; sống tốt đời đẹp đạo”, gắn với phong trào nhân đạo, từ thiện khác. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tăng cường nắm bắt diễn biến, tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của ĐBCG, phối hợp giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của giáo dân và các tổ chức giáo hội…; từ đó, gắn kết trách nhiệm giữa đạo và đời, đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống; nhân rộng các mô hình, gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước trong ĐBCG.