Hoạt động của các ngành, địa phương

* Trong năm 2018, ngư dân toàn tỉnh đã khai thác thủy sản đạt 106.731 tấn, vượt 1,3% kế hoạch và tăng 7,9% so với năm 2017. Được biết hiện nay toàn tỉnh có 2.505 tàu cá đang hoạt động với tổng cộng 415.937 CV. Mặc dù số lượng tàu cá giảm 271 chiếc so với năm trước, nhưng công suất đã tăng lên 70.808 CV so với năm 2017. Trong năm 2018, tỉnh ta đã phê duyệt danh sách 8 trường hợp đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014 NĐ-CP của Chính phủ, qua đó đã nâng tổng số tàu cá được hỗ trợ đóng mới và nâng cấp lên trên 50 tàu, với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng.

Ngư dân Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ.

* Trong năm 2018, Huyện ủy Thuận Bắc triển khai tổ chức 22 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, với 2.692 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đã mở 3 lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị với 127 học viên; 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị cho 102 học viên; 18 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, với 1.239 lượt học viên. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, toàn huyện kết nạp mới 61 đảng viên, vượt 10,9% kế hoạch được giao.