Giải pháp tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai

(NTO) Năm 2018, ngành Thuế tỉnh ta được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 2.300 tỷ đồng. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất 100 tỷ đồng; thu tiền cho thuê đất 27 tỷ đồng và ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất các dự án là 225 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã đề ra quyết tâm rất cao, tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, nhờ đó góp phần vào nguồn thu ngân sách của tỉnh rất đáng kể.

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để tăng cường quản lý và khai thác nguồn thu từ đất đai, ngành Thuế chủ động phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là các dự án Khu đô thị mới Đông Bắc K1, K2, khu tái định cư trụ sở làm việc Công an tỉnh… Với quyết tâm tập trung thực hiện, ước đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn thu tiền sử dụng đất đạt khoảng 284 tỷ đồng. Trong đó, ghi thu từ tiền sử dụng đất các dự án đạt 104,5 tỷ đồng; thu ứng trước tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Đông Bắc Tp.Phan Rang – Tháp Chàm ước đạt 30 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất bố trí vốn đầu tư ước thực hiện 150 tỷ đồng, đạt 150% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong số này, thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh ước đạt 44,5/57 tỷ đồng; số thu thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố ước thực hiện 105,5/43 tỷ đồng, đạt 245% dự toán HĐND tỉnh giao. Kết quả trên góp phần đưa tổng thu ngân sách năm 2018 toàn tỉnh ước đạt 2.610 tỷ đồng, vượt 33% dự toán Bộ Tài chính giao và vượt 13% dự toán HĐND tỉnh tỉnh giao.

Một góc Khu đô thị mới Đông Bắc K1 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Việc khai thác nguồn lực tài chính từ đất hiện nay được thực hiện thông qua các chính sách: Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến sử dụng đất… Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hiện nay việc thu tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh còn nhiều vướng mắc. Đơn cử để khai thác nguồn thu từ đất dọc hai bên các tuyến đường mới hoàn thành: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 6-11-2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND quy định giá đất tại khu quy hoạch dân cư dọc hai bên các tuyến đường này. Theo đó, số tiền sử dụng đất dọc đường Hải Thượng Lãn Ông là 306,896 tỷ đồng/571 lô và đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khailà 238,872 tỷ đồng/449 lô. Đến tháng 12- 2014, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh, giá đất của các tuyến đường này đã giảm tới 40% so với giá đất đã được phê duyệt trước đó. Cụ thể, đường Hải Thượng Lãn Ông còn 184,138 tỷ đồng/571 lô và đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai còn 143,259 tỷ đồng/449 lô. Thế nhưng, từ năm 2013 đến tháng 4-2018, dọc đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai chỉ có 83 hồ sơ đủ điều kiện cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số tiền 23,393 tỷ đồng, trong đó số tiền đã nộp trên 6 tỷ đồng, số tiền ghi nợ 17,375 tỷ đồng. Đối với đường Hải Thượng Lãn Ông có 52 hồ sơ đủ điều kiện với số tiền 23,480 tỷ đồng, trong đó tiền đã nộp 3,771 tỷ đồng, tiền ghi nợ là 19,291 tỷ đồng và tiền chưa nộp, chưa ghi nợ 418 triệu đồng.

Để có cơ sở thu tiền sử dụng đất, hiện Cục Thuế tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện Đề án khai thác nguồn thu từ lĩnh vực đất đai trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Mặt khác, đơn vị tiếp tục phối hợp các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng rà soát, xử lý nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển trồng lúa theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 11-12-2017 của HĐND tỉnh, Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 22-9-2016 của UBND tỉnh. Đặc biệt, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh năm 2018, ngày 14-11 vừa qua, UBND tỉnh đã có Công văn số 4906/UBND-KTTH yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ tăng thu tài chính từ đất đai. Thực hiện công văn chỉ đạo trên, hiện ngành Thuế đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung phối hợp các đơn vị tiếp nhận hồ sơ để xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp đối với các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất. Theo đó, tổng số thu từ đất đai mà ngành Thuế dự kiến sẽ thu từ nay đến cuối năm 2018 khoảng 34 tỷ đồng, trong đó Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc K1 khoảng 22,4 tỷ đồng; Khu quy hoạch dân cư đường Minh Mạng, phường Đô Vinh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khoảng 3 tỷ đồng; Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná (Thuận Nam) khoảng 8,6 tỷ đồng.

Theo ông Đoàn Hạnh Phúc, nếu toàn bộ số thu trên được tập trung đôn đốc, thu nộp kịp thời thì nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh trong năm 2018 sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để tận dụng được nguồn tài chính từ đất đai, trong thời gian tới tỉnh cần đẩy mạnh thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để đấu giá, hạn chế tối đa tình trạng giao, cho thuê đất. Đi liền với đó, phải rà soát lại toàn bộ chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo hướng hạn chế đối tượng được miễn, giảm. Đồng thời, thực hiện nghiêm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân về các khoản thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất; nghiên cứu hình thức đánh thuế nặng đối với đất bỏ hoang, đất đã giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng, đảm bảo quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.