Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

(NTO) Sáng ngày 4-12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8- kỳ họp cuối năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: V.T

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng: Tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; thảo luận, phân tích, xem xét, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét và thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định pháp luật. Với nhiều nội dung quan trọng đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu sâu kỹ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn, chất lượng, đúng trọng tâm vào các nội dung trình tại kỳ họp, để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo khả thi, đúng sát với tình hình thực tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Về lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu cần công tâm, khách quan, trách nhiệm trong việc ghi phiếu, để công tác lấy phiếu tín nhiệm đạt chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa đề ra.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, đến cuối năm 2018, trong tổng số 15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, dự kiến tất cả đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt; xã hội có 6/6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và môi trường có 4/4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Kết quả trên góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,25%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37,3%; công nghiệp-xây dựng chiếm 22,4%; dịch vụ chiếm 40,3%; GRDP bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.640 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.920 tỷ đồng. Số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm khoảng 16.667 người; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2,02%. Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định và tăng trưởng. Khâu đột phá về năng lượng tái tạo được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tích cực, ước đến cuối năm có 40 trụ điện gió hoàn thành và khởi công 18 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.167 MW. Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch, trật tự xây dựng được tập trung triển khai và có chuyển biến. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá, đến 15-11 có 423 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 9.029 tỷ đồng. Các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, khoa học công nghệ, y tế; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế của tỉnh vẫn còn một số ngành tăng trưởng chưa đạt kế hoạch đề ra như: Nông nghiệp chỉ đạt 13% (kế hoạch 16-17%); phong trào xây dựng nông thôn mới một số nơi chững lại; một số dự án du lịch triển khai còn chậm; nguồn thu ngân sách từ đất đai cấp tỉnh còn thấp; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy một số ngành, địa phương còn chậm…

Về nhiệm vụ năm 2019, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt 45 - 46 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 34-35%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25-26%, dịch vụ chiếm 39-40%; thu ngân sách trên địa bàn 2.700 – 2.800 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 15.200 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 15.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) từ 1-1,5%... Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề ra 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện để cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã ban hành.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018 về việc thực hiện chính sách, pháp luật và huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018. Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tóm tắt 17 tờ trình các dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, về phí, lệ phí, mức chi, cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung quy hoạch trên địa bàn tỉnh và nghe lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết nêu trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: V.Thanh

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất trình danh sách 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu để lấy phiếu tín nhiệm, trong đó khối HĐND có 7 người và khối UBND có 23 người.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 làm việc đến hết ngày 6-12-2018. Báo Ninh Thuận tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo.

-----------------------------------------------

Ý KIẾN TẠI KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X

Đồng chí Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Sở kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh đề ra 9 nhóm giải pháp và 143 nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương để tập trung triển khai thực hiện. Kết quả, đến cuối năm tất cả 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 10,25% so với cùng kỳ (cao nhất trong 3 năm qua). Các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu khả quan; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng mạnh, đứng trong top 10 cả nước... Trong năm 2019, tỉnh ta phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10-11%. Để thực hiện đạt chỉ tiêu trên, sau kỳ họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tận dụng đà phát triển năm 2018 để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2019 toàn diện, nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thu hút các thành phần kinh tế, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi. Tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, khiếu nại. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cập nhật thông tin để nâng cao năng lực phân tích, dự báo; tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt sự phân công, phân nhiệm để nâng cao tính chủ động trong đề xuất, xây dựng chương trình trọng tâm, giải pháp đột phá, nhằm huy động tốt nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà UBND tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Năm 2018, ngành Nông nghiệp tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thu được nhiều kết quả. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 10.986 tỷ đồng, tăng 6,6%; trong đó, nông, lâm nghiệp tăng 2%, thủy sản tăng 10,6%. Diện tích gieo trồng 81.715 ha, đã chuyển đổi cây trồng 1.500 ha, đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng mô hình cánh đồng lớn được các cấp, ngành quan tâm, đã xây dựng 14 cánh đồng lớn sản xuất lúa, bắp, nho, măng tây xanh…với tổng diện tích 1.324 ha. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản có khởi sắc, sản lượng tôm thương phẩm đạt 6.957 tấn, sản xuất tôm giống đạt 31 tỷ con, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Năm 2019, ngành Nông nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế. Triển khai và nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng diện tích cây trồng chịu hạn, sử dụng ít nước. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc; tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng; hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, phát triển hậu cần nghề cá, nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản, phát huy hiệu quả thương hiệu tôm giống. Phấn đấu duy trì giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản tăng 6-7%.

Đồng chí Phạm Đăng Thành, Giám đốc Sở Công Thương:

Thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X, trong năm 2018, Sở Công Thương bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 13%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 20.000 tỷ đồng, tăng 13,84%; kim ngạch xuất khẩu đạt 85 triệu USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ; đặc biệt, khâu đột phá về năng lượng tái tạo được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2019, ngành Công Thương tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả đảm bảo mục tiêu tăng trưởng chung. Trong đó, trọng tâm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo và các dự án động lực như điện khí Cà Ná; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án nước mắm Cà Ná, chế biến thức ăn gia súc Agritech, hạ tầng các khu công nghiệp, các dự án thuộc khu kinh tế phía Nam của tỉnh… Phấn đấu đến cuối năm có khoảng 3 dự án điện gió, tổng công suất lắp đặt 117MW và khoảng 16 dự án điện mặt trời đi vào vận hành thương mại; giá trị tăng thêm của các sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt khoảng 121 tỷ đồng; giá trị tăng thêm của các dự án năng lượng đạt khoảng 181 tỷ đồng, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành Công nghiệp khoảng 1,16%.

Đồng chí Võ Đình Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tuy gặp một số khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của các phòng, ban và toàn thể nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 6%, công nghiệp tăng 18%, thương mại - dịch vụ tăng 11,2%; giải quyết việc làm cho 2.000 lao động. Công tác điều hành, chỉ đạo có đổi mới, bám sát kế hoạch từ đầu năm; trong đó, nổi lên là chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển các ngành kinh tế trụ cột. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch từ trồng trọt qua chăn nuôi theo hướng hình thành các gia trại, trang trạng. Thực hiện mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững, huyện quy hoạch 15 điểm trang trại được các doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký đầu tư. Trong năm, huyện phối hợp với ngành chức năng tiến hành giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp triển khai 3 dự án điện mặt trời, 2 dự án thủy điện.