Tập huấn phổ biến Luật Trẻ em năm 2016

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 và triển khai Nghị định 56/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về trẻ em. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung, bao gồm: Quyền và bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền trẻ em; những nội dung nghiêm cấm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác trẻ em; các chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em....

Quang cảnh Hội nghị tập huấn phổ biến Luật Trẻ em năm 2016.