Điều không thể

Không thể níu mùa thu ở lại

Dẫu ngoài kia lá đã trở vàng.

Và cơn gió mỗi chiều se lạnh

Lẫn vào hồn xao xuyến, mênh mang.

Không thể xóa một hình bóng cũ

Bao nhiêu năm vẫn cứ đợi chờ

Không thể bảo tim thôi nhung nhớ

Rồi dặn lòng quên kỷ niệm xưa...

Không thể biết nếu ngày gặp lại

Liệu chúng ta chung một con đường?

Em sẽ giấu vào câu chuyện kể

Của đời mình – giữ để mà thương.