Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(NTO) Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), có dịp đến các khu dân cư tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, chúng tôi ghi nhận không khí sinh hoạt sôi động của cán bộ và nhân dân địa phương.

Nét mới có thể thấy rõ trong ngày hội Đại đoàn kết năm nay là từ miền núi, nông thôn cho đến vùng đô thị, ở đâu các Ban công tác MT thôn, khu phố cũng đều báo cáo lại kết quả 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) phát động.

Bộ mặt nông thôn xã Phước Hậu (Ninh Phước) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Hồng Lâm

Theo đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ khi phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho đến nay, được sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, bước đầu cuộc vận động đã lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các thôn, khu phố và đến từng hộ gia đình. Sau 3 năm (2016 - 2018), trên cơ sở 5 nội dung của Cuộc vận động, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng. Ở từng khu dân cư đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm bức tranh thành quả thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh ta. Tiêu biểu có phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, được các tổ chức triển khai với nhiều hình thức thiết thực như xoay vòng vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế gia đình với hơn 48,5 tỷ đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo vay không lấy lãi trên 3,8 tỷ đồng; giúp nhau vần đổi trên 27.900 lượt ngày công lao động.

Để phát triển sản xuất, Mặt trận các cấp vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa 7.236 ha, thực hiện chương trình tưới nước tiết kiệm 348 ha, chuyển đổi 1.583 ha đất kém phát triển sang trồng cây khác. Ngoài diện tích 56 ha thực hiện mô hình cánh đồng lớn ở xã Phước Hậu (Ninh Phước), các xã đã xây dựng 308,8 ha vườn rau sạch, cây ăn trái theo hướng VietGAP (trồng nho, táo, măng tây xanh, nha đam…), duy trì các trang trại nuôi gà, heo, cừu, bò tập trung quy mô từ 600 - 2.000 con; ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống. Đáng chú ý đã vận động 15.489 người tham gia các lớp học nghề ngắn hạn và 2.258 người tham gia học nghề dài hạn; giải quyết việc làm cho 32.572 lao động, có 250 lao động đi nước ngoài làm việc…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 2%.

Bê tông hóa đường giao thông tại xã Phước Diêm (Thuận Nam), góp phần thực hiện
Chương trình xây dựng xây dựng nông thôn mới ở địa phương.Ảnh: Văn Nỷ

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân ở các khu dân cư tự nguyện đóng góp trên 49 tỷ đồng, hiến tặng hàng trăm ngàn m3 đất, đá, vật tư các loại để bê tông hoá 1.098 km kênh mương nội đồng, 52 km đường giao thông nông thôn, làm 5 chiếc cầu qua suối, bắt 1.573 đèn chiếu sáng chương trình “Thắp sáng đường quê”. Xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự dẫn 1,25 km đường dây điện hạ áp phục vụ sản xuất; đóng góp xây mới 134 m2 phòng học; sửa chữa 3 trường học; nâng cấp 8 công trình nhà văn hoá, 1 trạm y tế … Thực hiện đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Mặt trận các cấp vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, thể thao, vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của mỗi người dân. Hằng năm, trong tổng số hộ đăng ký toàn tỉnh, có 90,1% gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”. Đến nay, có 316/402 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, đạt 78,6%; có 17/47 xã được công nhận xã nông thôn mới, 7/18 phường, thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị” và 398/402 khu dân cư đã xây dựng được quy ước, hương ước.

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh ta, đã được nhân dân hưởng ứng tích cực và thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương 54 tập thể, 67 cá nhân tiêu biểu, tặng bằng khen cho 11 tập thể, 28 cá nhân tiêu biểu (trong đó có 6 chức sắc tôn giáo, dân tộc) về thực hiện cuộc vân động trên. Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian đến, Mặt trận các cấp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng và cho đất nước”. Theo đó tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và các phong trào hành động khác ở địa phương cơ sở.