Ninh Phước: Tập huấn công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 28-11, Chi cục Thống kê huyện Ninh Phước tổ chức tập huấn lập bảng kê hộ phục vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có 92 học viên làm công tác thống kê 9 xã, thị trấn và điều tra viên thuộc 66 thôn, phố trên địa bàn huyện.

Các học viên được hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ- TTg, ngày 26-6-2018, của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trong cả nước năm 2019; thông tin chung về mục đích và nhiệm vụ của người lập bảng kê hộ; phương pháp lập và ghi thông tin bảng kê nhân khẩu đặc thù; xác định hộ dân cư đang cư trú tại các ngôi nhà, căn hộ, nơi ở; kiểm tra, nghiệm thu bảng kê hộ; bảo mật thông tin và bảo quản tài liệu điều tra…

Các học viên tham gia lớp tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Từ nay đến 3-12, huyện Ninh Phước tiếp tục mở thêm ba lớp tập huấn lập bảng kê hộ với 210 học viên. Công tác lập bảng kê hộ được tiến hành đồng loạt trên địa bàn huyện và hoàn thành trong tháng 12-2018, phục vụ tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.