Phát huy vai trò tập hợp, vận động, vì lợi ích của người lao động

(NTO) Năm 2018, các cấp công đoàn đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy tốt vai trò nòng cốt tập hợp, vận động và bảo vệ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Toàn tỉnh có trên 65.000 lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong đó lao động tại các doanh nghiệp chiếm 68,5%. Năm 2018, tình hình kinh tế của tỉnh diễn biến tích cực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, nên vấn đề việc làm, thu nhập của NLĐ cơ bản ổn định. Tuy nhiên, LĐLĐ tỉnh luôn xác định vai trò, nhiệm vụ và tập trung các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua giúp NLĐ ổn định tư tưởng, an tâm công tác, lao động, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công nhân Công ty Cổ phần May Tân Tiến vào ca sản xuất.

Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh cùng với các ngành chức năng đã thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; thẩm định quỹ tiền lương... tại 50 doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Kết quả trong năm 2018, đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC; 77,7% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn mở hội nghị NLĐ; 98/148 CĐCS doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể; 80 CĐCS doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại, trong đó, có 67 CĐCS phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ công nhân lao động nghèo, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được triển khai sâu rộng, thu hút trên 90% CNVCLĐ đăng ký tham gia. Các CĐCS tích cực chủ động phối hợp với chính quyền lồng ghép phong trào với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chương trình kế hoạch thi đua cụ thể, phù hợp theo từng đợt, gắn với từng chủ đề, chủ điểm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điển hình như: thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Qua mỗi đợt đều có sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời nên đã nâng cao hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên sôi nổi tham gia. Thông qua phong trào còn khuyến khích đoàn viên tư duy sáng tạo, thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa công việc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Ngoài ra, LĐLĐ còn quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào chuyên đề: “Xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’, “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”… Qua đó, giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm chi phí đầu vào, tăng doanh thu, lợi nhuận; đồng thời giúp mỗi đoàn viên ý thức hơn việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cải thiện môi trường làm việc, thay đổi cung cách làm việc, thái độ, ứng xử văn hóa nơi công sở...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, trong thời gian tới, LĐLĐ sẽ đổi mới nội dung, hướng mọi hoạt động về cơ sở, tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến NLĐ; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn. Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ trong dịp lễ, tết, Tháng Công nhân; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, các hoạt động xã hội, nhân đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên. Đồng thời phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” phù hợp thực tiễn từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, doanh nghiệp. Với những việc làm thiết thực, tổ chức Công đoàn ngày càng phát huy vai trò, vị thế của mình, vì quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.