Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013-2018

Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

(NTO) Trong những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, của đơn vị, qua đó vạch rõ lộ trình, xác định chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đến các biện pháp tổ chức thực hiện, qua đó đã hướng phong trào thi đua tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Nét nổi bật của phong trào Thi đua Quyết thắng đã có nhiều đổi mới thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở, đã gắn với các phong trào thi đua chuyên ngành và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích. Công tác khen thưởng đã đi vào nền nếp, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, do đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nội dung thi đua đã đề ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh, phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật;

Trong công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, phong trào đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển; đặc biệt là tội phạm tàng trữ, mua bán, sử dụng vật liệu nổ, tội phạm ma túy; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 34 vụ/40 đối tượng, trong đó, vật liệu nổ 27 vụ/29 đối tượng; khởi tố 12 vụ/15 đối tượng; xử phạt hành chính 14 vụ/14 đối tượng, tang vật thu được trên 310 kg vật liệu nổ, 501 kíp nổ, 122,37 m dây dẫn nổ, phạt tiền 189,350 triệu đồng. Ma túy có 4 vụ/4 đối tượng, xử phạt hành chính 4 vụ/4 đối tượng, tang vật thu được 1 bịch cần sa, 1 bịch cỏ mỹ, 1 tép ma túy tổng hợp..... Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển và trên bờ được 24 đợt/72 kíp tàu, 5.403 lượt với 21.885 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia; phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, dân quân biển tổ chức tuần tra, truy quét địa bàn được 3.225 lần/12.370 lượt CBCS tham gia; công tác quản lý, đăng ký kiểm chứng cho người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển của tỉnh được triển khai chặt chẽ, qua đó đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm quy chế biên giới biển và các loại tội phạm khác trong khu vực biên giới biển

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Ná tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh biên giới biển. Ảnh: V.M

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã duy trì và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương, thông qua đó đã tổ chức 255 buổi tuyên truyền/46.672 lượt người nghe về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, các văn bản luật có liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của nhân dân ở khu vực biên giới biển; tham gia thành lập 57 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, củng cố và xây dựng 21 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển, xây dựng 4 bến an toàn. Trong phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bão lụt, các đơn vị đã huy động trên 278 lượt CBCS, 58 lượt tàu thuyền, ca nô tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; thông báo, kêu gọi hàng ngàn lượt tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, giúp dân kéo hàng trăm thuyền nhỏ ở bãi ngang lên bờ trú bão, di dời hàng trăm hộ dân ở vùng có nguy cơ bị sạt lở do triều cường, lũ lụt.

Kết quả phong trào thi đua trong công tác dân vận đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Giai đoạn 2013 - 2018, BĐBP tỉnh đã hỗ trợ các gia đình chính sách 872,2 triệu đồng; vận động, hỗ trợ xây dựng 13 nhà mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, 16 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa, tham gia 2.171 ngày công lao động giúp dân; bên cạnh đó các chương trình như: “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Tay kéo Biên phòng”, “Ngôi nhà 100 đồng” đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao, CBCS luôn được nhân dân tin tưởng, đùm bọc, giúp đỡ, phòng tuyến nhân dân bảo vệ biên giới biển ngày càng vững chắc, thế trận lòng dân được củng cố và phát triển lên một bước mới. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, tiêu biểu như: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Đồn Biên phòng Ninh Chữ, Đồn Biên phòng Sơn Hải nhiều năm liền là đơn vị quyết thắng, về cá nhân tiêu biểu có Trung tá Hồ Mạnh Hải, Đại úy Hà Tiến Sáng. Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 10 cá nhân; cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 lượt tập thể, 82 lượt cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 13 lượt tập thể, 26 lượt cá nhân...

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải có nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo và tính tích cực chủ động của CBCS để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của phong trào thi đua đề ra. Từng đơn vị phải căn cứ vào nội dung, mục tiêu phong trào thi đua chung của tỉnh để vận dụng vào nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội dung thi đua sát thực, vừa có tính toàn diện, vừa tập trung vào những khâu trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những tồn tại yếu kém của đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt họat động công tác cụ thể. Đơn vị phải gắn chặt giữa thi đua và khen thưởng, thực hiện đúng nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời trong khen thưởng; phát huy nhân tố tích cực, đấu tranh đẩy lùi, xóa bỏ mọi biểu hiện tiêu cực; coi trọng công tác kiểm tra, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, kịp thời phổ biến kinh nghiệm hay, sáng kiến tốt để nêu gương học tập, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến để nhân rộng học tập trong toàn lực lượng.