Tập trung xử lý, thu hồi nợ thuế

Tính đến ngày 31-10-2018, ước tổng nợ thuế đến kỳ trên địa bàn tỉnh hơn 540 tỷ đồng. Trong đó, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 179 tỷ đồng, tăng 24,6% so với thời điểm 31-12-2017; số nợ còn lại chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế tài nguyên…

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trong tổng số nợ thuế kể trên, có khoảng 40 doanh nghiệp với số tiền nợ hơn 133 tỷ đồng thuộc diện nợ chây ì, kéo dài buộc Cục Thuế phải công bố danh sách nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng; nợ có khả năng thu hồi khoảng 174,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,7% dự toán thu cân đối HĐND tỉnh giao năm 2018.

Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nợ thuế.

Mặc dù thời gian qua các đơn vị thuộc Cục Thuế đã tích cực triển khai các biện tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở bằng nhiều hình thức như: gửi văn bản, thông báo bằng điện thoại, cũng như tiến hành cưỡng chế nợ thuế bằng cách phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế…, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình chây ì, chậm nộp với số tiền nợ hàng chục tỷ đồng. Cụ thể như: Công ty khoáng Sài Gòn-Ninh Thuận nợ số tiền hơn 55,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sông Trà nợ hơn 26 tỷ đồng; Công ty Cổ phần khoáng sản An Hưng nợ hơn 9 tỷ đồng…

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế như đã kể trên, nhưng trước hết là do nhận thức về nghĩa vụ nộp thuế của một bộ phận đối tượng nộp thuế chưa cao, nên dù cơ quan thuế có nhắc nhở nhiều lần vẫn cố tình chây ì. Có trường hợp thì cơ sở kinh doanh đã giải thể, tạm ngưng hoạt động nhưng không khai báo, nên cơ quan thuế tiếp tục tính thuế, dẫn đến treo nợ khống, trong đó nợ cấp quyền khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp khai khoáng là nhiều nhất. Ngoài 16 doanh nghiệp do UBND tỉnh cấp phép khai thác có nợ thuế, còn không ít doanh nghiệp do các bộ, ngành Trung ương đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng vẫn chưa nộp.

Để xử lý, thu hồi nợ đọng thuế đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo và giao chi tiêu thu nợ cụ thể cho lãnh đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố; Phòng Quản lý nợ; Đội quản lý nợ để áp dụng đồng bộ các biện pháp thu nợ theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15-10-2018 của Bộ Tài chính và Công văn 4080/TCT-QLN ngày 19-10-2018 của Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, đơn vị còn đề nghị các ngành chức năng có liên quan tham mưu, kiến nghị các bộ, ngành và UBND tỉnh có biện pháp xử lý bằng hình thức như thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản. Phối hợp với các chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện khấu trừ tiền thuế tạm nộp đối với những công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi giải ngân, thanh toán; cưỡng chế khấu trừ tiền gửi tài khoản ngân hàng; cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp nợ thuế... Phấn đấu nhiệm vụ thu nợ thuế trong quý IV năm 2018 đạt tối thiểu 55,769 tỷ đồng để đảm bảo khống chế tỷ lệ nợ thuế không vượt quá 5% theo chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.