Ninh Phước: Triển khai kế hoạch sản xuất cánh đồng lớn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2019

Ngày 22- 11, UBND huyện Ninh Phước tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cánh đồng lớn năm 2019. Theo đó, UBND huyện đề ra diện tích sản xuất cánh đồng lớn 1.733,6 ha, tăng 876,6 ha so với năm 2018.

Trong đó có 1.623,6 ha lúa, với 10 cánh đồng lớn tập trung chủ yếu ở các xã Phước Hậu 617 ha, Phước Thuận 339,6 ha, Phước Thái 222 ha; cánh đồng lớn sản xuất bắp giống 80 ha tại xã Phước Vinh; cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh tại An Hải 20 ha và Phước Hải 10 ha. UBND huyện giao cho UBND các xã, thị trấn liên kết với các doanh nghiệp cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm cho nông dân canh tác trên cánh đồng lớn.

UBND huyện Ninh Phước triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất
cánh đồng lớn và chuyển dịch cơ cấu cây trồng năm 2019. Ảnh: S.Ngọc

Tại cuộc họp, UBND huyện Ninh Phước cũng đã triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2019, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện dự kiến chuyển đổi 161,8 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây nho, bắp, rau đậu ít sử dụng nước tưới trong vụ đông-xuân 2018- 2019, với diện tích 83,3 ha và vụ hè-thu với diện tích 78,5 ha. UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền vận động nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn; tổ chức tập huấn áp dụng hiệu quả tiến bộ khoa học vào sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân.