Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổng kết mô hình “ Kỹ thuật bao quả trên cây bưởi”

Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình “ Kỹ thuật bao quả trên cây bưởi” bằng túi bao quả ni-lon chuyên dụng tại thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) với quy mô 1 ha cho 3 hộ tham gia, thời gian thực hiện vụ hè -thu năm 2018.

Bà con nông dân trong thôn được tập huấn quy trình kỹ thuật bao quả như: Xác định thời điểm bao quả, kỹ thuật phun thuốc bảo vệ thực vật xua đuổi côn trùng trước khi bao quả; kỹ thuật bón phân cho cây bưởi đang mang quả; nhận biết các loại sâu bệnh thông thường và cách phòng trị. Qua 5 tháng thực hiện đến nay mô hình đã đạt được một số kết quả, trong đó 100% sản lượng quả thu hoạch không bị ruồi vàng gây hại; 100% sản lượng quả thu hoạch không bị nám do thời tiết; sản lượng thu hoạch tăng 20% so với đối chứng. Hiệu quả kinh tế tính trên 1 ha cao hơn 30% so với trồng bưởi không bao trái. Ngoài ra mô hình còn giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, bảo vệ thiên địch trên vườn cây giúp cân bằng hệ sinh thái...

Vườn bưởi của hộ ông Nguyễn Thanh Châu, xã Lâm Sơn. Ảnh: T. Quỳnh