Giao chỉ tiêu kế hoạch triển khai mô hình sản xuất cánh đồng lớn năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 13-11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch triển khai mô hình sản xuất cánh đồng lớn (CĐL) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch triển khai mô hình sản xuất CĐL năm 2019, gắn với liên kết doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, Hội Nông dân xã,... để hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nhân dân trên địa bàn tỉnh với diện tích 2.872,96 ha, trong đó diện tích triển khai mới 1.047,2 ha/12 CĐL; duy trì và mở rộng diện tích liền kề của các CĐL đã thực hiện từ năm 2018 là 1.825,76 ha/14 CĐL.

Nông dân Phước Thái (Ninh Phước) triển khai cánh đồng lúa lớn đạt năng suất cao. Ảnh: Văn Nỷ.

Cụ thể: huyện Ninh Phước 1.633,6 ha với 13 CĐL; huyện Ninh Sơn triển khai mới 1 CĐL sản xuất lúa tại thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn với quy mô 100 ha; huyện Ninh Hải 388,25 ha với 4 CĐL; huyện Thuận Nam 420 ha với 3 CĐL sản xuất lúa; huyện Thuận Bắc 281,11 ha với 4 CĐL sản xuất lúa và huyện Bác Ái triển khai mới 1 CĐL sản xuất lúa tại thôn Ma Ty, xã Phước Tân với quy mô 50 ha.