Thầy tôi

Bảng đen có tự bao giờ

Để cho phấn trắng nương nhờ người ơi

Bụi nhòa bạc tóc thầy tôi

Để câu hát cứ bồi hồi nhớ nhung

 

Một thời ấp ủ chờ mong

Giấc mơ dấu cả vào trong đợi chờ

Mai sau dù đến bao giờ

Công ơn ấy vẫn như bờ sao sa

Măng non thẳng - bởi tre già

Qua sông mới biết bao la nghĩa thầy

Nhọc nhằn viên phấn trên tay

Sớm trưa trường lớp đong đầy nặng sâu

Ngọn đèn sáng mãi đêm thâu

Để trang giáo án ngày sau cho người

“Khi thầy viết…bụi phấn rơi…”

Nên câu hát ấy trọn đời tôi thương !

Công thầy như nắng như sương

Như mênh mông sóng đại dương yêu bờ

Hành trang ấy - thuở mộng mơ

Qua sông ơn chuyến đò đưa công thầy!