Ninh Phước: Họp mặt người có uy tín trên địa bàn huyện năm 2018

Ngày 15-11, UBND huyện Ninh Phước tổ chức họp mặt người có uy tín trên địa bàn bàn huyện năm 2018. Tham dự buổi họp mặt có 22 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các thôn, khu phố thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn.

Tại buổi họp mặt, UBND huyện Ninh Phước báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện hiện có 11.275 hộ, với 51.960 đồng bào DTTS sinh sống tập trung tại 22 khu dân cư, chiếm 32,9% so với dân số. Cấp ủy, chính quyền các cấp huy động các nguồn lực xã hội đầu tư nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển. Trong năm 2018, huyện Ninh Phước đã hỗ trợ cho hộ nghèo hai xã Phước Thái, Phước Hải với số tiền 150,6 triệu đồng; phê duyệt chương trình hỗ trợ 291 hộ thiếu đất sản xuất với số tiền gần 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 67 hộ, với số tiền trên 100 triệu đồng; 61 hộ nghèo được vay vốn sản xuất lãi suất ưu đãi với số tiền trên 3 tỷ đồng; cấp phát 10.155 thẻ BHYT cho hộ nghèo thuộc đồng bào DTTS; miễn giảm học phí cho 1.525 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 726,5 triệu đồng. UBND huyện Ninh Phước quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín tại địa phương…

Ninh Phước họp mặt người có uy tín trên địa bàn huyện năm 2018. Ảnh: S.Ngọc

Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong việc tuyên truyền người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động tộc họ, thôn xóm đoàn kết chung tay xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh tại địa phương.