Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2018

(NTO) Ngày 15-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ, từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo đó, trong năm 2018 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động đề ra nhiều nội dung, biện pháp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Danh Tài

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả, ưu điểm nổi bật của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí lưu ý tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đề ra kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ủy đã chỉ ra...