UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo đề án Giải pháp tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai

Ngày 5-11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, thông qua dự thảo thảo đề án Giải pháp tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (Đề án). Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam và Phạm Văn Hậu cùng tham dự.

Công tác thu ngân sách của tỉnh 5 năm qua (2012-2017) có nhiều chuyển biến, số thu hằng năm tăng từ 10-13%, nhiều năm vượt dự toán do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, góp phần tăng thêm nguồn lực hằng năm trên 100 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tuy nhiên, số thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng phát triển; trong khi đó, giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi nguồn lực rất lớn đầu tư hoàn thành đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh. Để góp phần tăng thu ngân sách, việc xây dựng Đề án là cần thiết. Theo đó, Đề án xác định các nguồn thu tiền sử dụng đất chủ yếu thông qua bán đấu giá đất ở các khu quy hoạch tại thành phố, trung tâm các huyện, các khu dân cư, trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo môi trường đô thị; thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở mới và tái định cư, khi chuyển mục đích sử dụng…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: A.Tùng

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh ta có tiềm năng, lợi thế về tài nguyên đất đai, các ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp để bổ sung hoàn thiện Đề án, hướng vào mục tiêu tạo nguồn thu ngân sách từ đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. Xác định tầm quan trọng của nguồn lực đất đai là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển, từ đó thực thi đầy đủ các cơ chế, chính sách về quản lý đất đai, hình thành thị trường bất động sản của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án, tăng nguồn thu trong những năm tới. Đồng chí yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quỹ đất công, đất dôi dư xen kẽ trong khu dân cư để thực hiện việc thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2018 và những năm tiếp theo; chủ động lập quy hoạch các khu dân cư để giao đất có thu tiền sử dụng đất từ năm 2018-2020; tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu vực quy hoạch phát triển đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để tạo nguồn thu. Giao các ngành chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch đấu giá đất hằng năm; xây dựng quy định xử lý và mức thu tiền đối với các tổ chức, hộ gia đình, các nhân chuyển mục đích sử dụng đất.