Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Tạp chí Cộng Sản

(NTO) Ngày 5-11, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tạp chí Cộng Sản do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn về nghiên cứu, khảo sát thực tế tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo khái quát đặc điểm tình hình tỉnh ta; tình hình thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; kết quả thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả phát triển kinh tế-xã hội và triển khai một số khâu đột phá ở tỉnh ta. Đối với tình hình thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, trong những năm qua, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng (Tạp chí Cộng Sản, báo Nhân Dân, báo Ninh Thuận) và một số tạp chí khác trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét; số lượng và tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng được duy trì và tăng dần qua các năm. Tính đến ngày 30-6, tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng đặt mua đủ 3 loại báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định là 56,35%. Để góp phần thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư, đoàn công tác ghi nhận ý kiến đóng góp của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành ở tỉnh ta đối với việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đặc biệt là quan tâm đổi mới, nâng chất lượng Tạp chí Cộng Sản và phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, kinh nghiệm mới trong phát triển sản xuất, kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.M

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh đoàn công tác đã dành thời gian tìm hiểu thực tế tỉnh nhà. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng luôn được Tỉnh ủy coi là nhiệm vụ cần thiết, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng. Tuy nhiên để thực hiện tốt Kết luận số 29-KL/TW, cần phải khảo sát về cách sử dụng báo, tạp chí tại các TCCSĐ; đồng thời rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục về các trường hợp TCCSĐ chưa đặt mua đủ 3 loại báo. Góp ý với Tạp chí Cộng Sản, đồng chí đề nghị nên có nhiều bài viết về địa phương; dành nhiều trang hơn cho các bài tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu cho các địa phương tìm hiểu. Đối với hệ thống báo Đảng từ Trung ương đến địa phương nói chung, cần có sự hợp tác; mở rộng đối tượng bạn đọc; chú ý nâng chất lượng bài viết. Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng chí giới thiệu với đoàn về khâu đột phá trong phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, qua đó tạo công ăn việc làm, phát triển thương mại, dịch vụ du lịch và một số ngành khác. Ghi nhận các ý kiến của Tạp chí Cộng Sản, tỉnh ta thực hiện hợp tác, trao đổi thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên Tạp chí Cộng Sản hoạt động tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.