Sở Nội vụ: Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường

Ngày 5-11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Viện Kế toán kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường cho 59 cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã; từ đó tham mưu tốt cho UBND cấp xã trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại địa phương.

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước
về Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường. Ảnh: T.Phương