Khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế năm 2018

Với phương châm “Ngành thuế đồng hành cùng doanh nghiệp”; để thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ người nộp thuế và quản lý thuế đúng quy định nhằm tạo thuận lợi và tiết giảm chi phí cho người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế năm 2018.

Nội dung khảo sát tập trung chủ yếu vào công tác hỗ trợ người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện công bằng trong việc áp dụng chính sách thuế. Phương pháp gửi và nhận Phiếu khảo sát thông qua Bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp với người nộp thuế. Thời gian tiến hành khảo sát: từ ngày 1-11-2018 đến ngày 15-11-2018.

Cục Thuế tỉnh tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế năm 2018. Ảnh: Văn Nỷ.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận qua số điện thoại: 0259.3824978 - 0259.3824979; hoặc thư điện tử (email): cucthue.nth@gdt.gov.vn; hoặc theo địa chỉ: số 01 Nguyễn Tri Phương, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.