Sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế khoán quý III năm 2018

Cục Thuế và Bưu điện tỉnh tổ chức sơ kết công tác ủy nhiệm thu thuế khoán quý III năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-TCT ngày 31-5-2018 của Tổng cục Thuế, từ ngày 1-7-2018, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp đồng thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 3 tháng triển khai, kết quả số thuế đã thu nộp vào ngân sách gần 14 tỷ đồng, đạt 70% số thuế phải thu. Trong đó, có một số địa phương như Bác Ái đã thực hiện đạt 100%; huyện Thuận Nam thu đạt 94%..., các địa bàn còn lại thu đạt từ 67% -85% chỉ tiêu thu thuế quý III.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế khoán quý III năm 2018. Ảnh V. Thanh

Trong quý IV- 2018, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thuế và Bưu điện các huyện, thành phố đẩy mạnh các hình thức truyên truyền đến xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, chợ; đồng thời khẩn trương rà soát lại số hộ khoán, xác định lại số hộ kinh doanh đang hoạt động để thu kịp thời, hiệu quả. Phấn đấu đạt số thu trên 20 tỷ đồng, trong đó thu nợ từ 30-6 trở về trước 4,426 tỷ đồng; thu nợ quý III năm 2018 là 1,619 tỷ đồng; thu thuế lập bộ hộ khoán quý IV là 8,5 tỷ đồng và thu thuế trên hóa đơn khoảng 5,5 tỷ đồng.