Tăng cường công tác quản lý thu thuế

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, trong 9 tháng năm 2018, tổng thu ngân sách (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh đạt 1.857,4 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15% so với số thu cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ cân đối ngân sách đạt 1.745,8 tỷ đồng, đạt 86,6% và tăng 9,6%; các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt 111,6 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán năm, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Có nhiều yếu tố tác động tích cực đến thu ngân sách vượt dự toán như: Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực; các công trình trọng điểm, những nhiệm vụ đột phá trong năm 2018 đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai ngay sau dịp Tết nguyên đán, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư đã đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh đã chủ động đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách, trọng tâm là tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2018; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách pháp luật thuế, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ủy nhiệm thu thuế đối với hộ cá nhân
kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán qua hệ thống Bưu điện

Với những giải pháp mang tính đột phá trên đã phát huy được hiệu quả tích cực. Đến cuối tháng 9, trong tổng số 16 khoản thu mà ngành thuế quản lý có 13 khoản thu, gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; thu thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền cho thuê đất; thu thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí; thu cố định tại xã; thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu xổ số kiến thiết đã đạt và vượt trên 75% tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. Còn 3 khoản thu đạt dưới 75%, đó là: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 63,8%; thu khác ngân sách đạt 74,4% do giảm thu từ thu phạt an toàn giao thông và giảm xử lý thu hồi các khoản chi tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách qua thanh tra, kiểm tra; các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt 45,6% do chưa thực hiện ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất đợt 2, khu K1 (đã ghi thu đợt 1: 104,5 tỷ đồng/225 tỷ dự toán).

Đến nay, tất cả 7 Chi cục Thuế huyện, thành phố và cơ quan Cục Thuế đều thu đạt và vượt kế hoạch tiến độ đề ra. Cụ thể, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm thu được 240 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 38,2% so với cùng kỳ; huyện Ninh Phước thu đạt 42,8 tỷ đồng, đạt 109,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 29,1%; huyện Ninh Hải thu 59 tỷ đồng, đạt 120,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 43,1%; huyện Ninh Sơn 35,3 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,4% so với cùng kỳ; huyện Thuận Nam 24,2 tỷ đồng, đạt 93,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ; huyện Thuận Bắc 12,4 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,6% so với cùng kỳ; huyện Bác Ái ước đạt 7,2 tỷ đồng, đạt 110,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 56,6% so với cùng kỳ; cơ quan Cục Thuế ước đạt 1.436,7 tỷ đồng, đạt 77,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Năm 2018, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ta được HĐND và UBND tỉnh giao 2.300 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là thường xuyên nắm bắt tình hình thu nộp ngân sách để chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp, giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân tích, xác định đối tượng, nội dung có rủi ro cao, có khả năng xử lý truy thu thuế lớn để tập trung nguồn lực giám sát kê khai, tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần bù đắp cho những nguồn thu bị giảm trong những tháng đầu năm, nhất là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, dịch vụ ăn uống... Tập trung triển khai tốt Đề án chống thất thu, mở rộng cơ sở tính thuế trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát nguồn thu mới để đưa vào quản lý, đặc biệt nguồn thu từ hoạt động xây dựng vãng lai các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời sau khi thực hiện phân cấp cho các địa phương quản lý. Hàng tháng, cung cấp cho Kho bạc nhà nước các cấp danh sách các doanh nghiệp xây dựng cơ bản còn nợ thuế; thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư và các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh để khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng tạm nộp, tiền thuế còn nợ ngân sách, tiền thuế đã được gia hạn nộp theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC khi giải ngân thanh toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 76/TB-VPUB ngày 13-3-2018... Phấn đấu đến cuối năm đảm bảo thu thuế đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 2.185 tỷ đồng và các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt khoảng 115 tỷ đồng.