Tập huấn quản trị doanh nghiệp, cơ sở và HTX kiểu mới do nữ giới đồng tham gia quản lý, điều hành

(NTO) Trong 2 ngày 29 và 30-10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, cơ sở và HTX kiểu mới cho 40 học viên là nữ giới đồng tham gia quản lý, điều hành các cơ sở (CS), doanh nghiệp (DN), HTX trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu các nội dung: Tổng quan về HTX kiểu mới; kỹ năng cần thiết của nhà quản lý, điều hành…Thông qua khóa tập huấn, giúp các học viên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nội dung về quản trị HTX kiểu mới nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, từng bước xây dựng các phương án sản xuất ổn định, hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Tập huấn quản trị doanh nghiệp, cơ sở và HTX kiểu mới do nữ giới đồng tham gia quản lý, điều hành.