Lực lượng dân quân tự vệ huyện Ninh Hải tích cực trong công tác dân vận

Xác định công tác dân vận là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, những năm qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải thường xuyên chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới”.

Thông qua các đợt huấn luyện, cuộc vận động, phong trào thi đua, lực lượng DQTV huyện Ninh Hải đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Dân quân huyện Ninh Hải làm đường nông thôn mới.

Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ thường xuyên giáo dục về chính trị, tư tưởng, về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và vị trí, vai trò của lực lượng DQTV đối với công tác dân vận. Chú trọng công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng DQTV huyện đã tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vụ khiếu kiện đông người và tham gia hòa giải các vụ tranh chấp đất đai; cùng với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng khác thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm. Phối hợp ngăn chặn nhiều vụ khai thác, vận chuyển tài nguyên trái phép; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; ngăn chặn, xử lý các vụ gây mất trật tự ở địa phương, giải quyết các vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân; tham gia cảm hóa các đối tượng lầm lỗi tiến bộ...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng DQTV huyện Ninh Hải đã tích cực tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong 5 năm qua, trong các đợt huấn luyện, các đơn vị DQTV trong huyện đã dành trên 8.000 ngày công lao động giúp đỡ nhân dân, các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, sửa sang nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện các chủ trương mới của Quân khu, các chương trình “xóa đói, giảm nghèo”; tham gia làm mới và tu bổ trên 15 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 30 km kênh mương nội đồng; giúp đỡ hàng chục hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống…

Với những mô hình, cách làm tích cực, chủ động, sáng tạo, công tác dân vận của lực lượng DQTV huyện Ninh Hải những năm qua không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc củng cố mối quan hệ đoàn kết quân- dân, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.