Môi trường nỗi vấn vương

Môi trường – xin hãy chung tay

Cùng nhau gìn giữ đẹp thay cuộc đời

Sông mãi trong, xanh mây trời

Rừng vàng biển bạc rạng ngời quê hương

Với môi trường hiểu và thương

Ngày càng ô nhiễm vấn vương tơ lòng

Tiếng chuông tỉnh thức cộng đồng

Ý thức bảo vệ một lòng bền lâu

Đồng thanh đồng khí tương cầu

Nếu không thế hệ đời sau mịt mờ

Xin đừng vô tình làm ngơ

Nguồn mạch sự sống tốt nhờ chúng ta

Trái đất xanh chính là nhà

Môi trường quyết giữ... chúng ta lên đường.