Chuyển biến về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ở Ninh Phước

Đảng bộ huyện Ninh Phước có tổng số 1.417 đảng viên (ĐV) sinh hoạt tại 51 rổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) bao gồm 12 đảng bộ cơ sở và 39 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở ở Ninh Phước đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều nội dung về xây dựng TCCSĐ, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV.

Mùa thu hoạch lúa của nông dân xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Ảnh: Sơn Ngọc

Qua tìm hiểu của chúng tôi, sau đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới, trong 6 chức danh chủ chốt (gồm 53 cán bộ) cấp xã, thị trấn, đến nay có 49 người đã qua đào tạo lý luận chính trị, trong đó 7 người có trình độ cử nhân, cao cấp và 42 người có trình độ trung cấp; về chuyên môn nghiệp vụ có 11 người tốt nghiệp, 14 người đang học đại học chuyên ngành. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong năm qua, Huyện ủy Ninh Phước còn cử 16 cán bộ tham gia học lớp đại học hành chính, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh và trung cấp lý luận chính trị. Riêng tại huyện cũng đã mở 60 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng cho hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên. Phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế Bảo Lộc (Lâm Đồng) mở 1 lớp trung cấp nông nghiệp tại chỗ cho 71 cán bộ thôn, xã.

Trao đổi với chúng tôi về chất lượng lãnh đạo của các TCCSĐ, đồng chí Lưu Nào, Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Phước nhận xét: “Sau đại hội, các đảng bộ cơ sở đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trên các lĩnh vực, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đảng ủy viên, ban hành chương trình công tác toàn khóa, thực hiện tốt các mối quan hệ công tác giữa đảng ủy, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo”. Đặc biệt một số Đảng bộ cơ sở đã tích cực chủ động củng cố, bổ sung các chức danh cán bộ chủ chốt xã, thị trấn. Đơn cử thị trấn Phước Dân bầu mới Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, 2 xã Phước Vinh và Phước Sơn bầu mới Chủ tịch HĐND, xã Phước Hậu bầu mới Phó Chủ tịch UBND. Cuối năm 2010, qua phân tích chất lượng có 40 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 4 đảng bộ xã, thị trấn và 36 chi, đảng bộ cơ quan. Kết quả quan trọng đạt được của công tác xây dựng Đảng đã tạo sinh lực mới cho toàn Đảng bộ huyện Ninh Phước, củng cố lòng tin của nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ. Điều này thể hiện rõ qua kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, thực hiện các chương trình mục tiêu của Chính phủ (135, 134, 167) và trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Có thể nói thành tích công tác xây dựng Đảng năm qua ở Đảng bộ huyện Ninh Phước đã tác động tích cực đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cả hệ thống chính trị, là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Huyện uỷ và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Bước sang năm 2011, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ huyện Ninh Phước đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các TCCSĐ, bảo đảm là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện. Cụ thể là phấn đấu có 80% TCCSĐ trong sạch vững mạnh, tăng cường các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.