Cần khắc phục hệ thống điện tự kéo ở thị trấn Phước Dân

(NTO) Tại khu phố 10, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), đường dây điện vào một số hộ dân rất tạm bợ, hầu hết các trụ điện đều bằng gỗ, có những trụ nghiêng sắp đổ rất nguy hiểm. Đề nghị chính ngành chức năng sớm xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Ảnh chụp lúc 16:00 giờ, ngày 18-10-2018.