PHƯỚC HỮU

Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện

Xã Phước Hữu điển hình trong phong trào xây dựng lực lượng dân quân (DQ) vững mạnh toàn diện nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Theo giới thiệu của Thượng tá Trương Quốc Công, Chính trị viên Huyện đội Ninh Phước, chúng tôi về Phước Hữu, xã điển hình trong phong trào xây dựng lực lượng dân quân (DQ) vững mạnh toàn diện nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Lực lượng dân quân xã Phước Hữu đang tham gia khóa huấn luyện chiến đấu.

Nhận thức rõ vai trò của DQ là lực lượng chiến đấu tại chỗ, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hữu luôn quan tâm xây dựng lực lượng DQ vững mạnh, làm nòng cốt trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương. Đ/c Hán Nghiệm, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Những năm qua, lực lượng DQ xã không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, mà còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Dân quân luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự vụ gây rối, đánh nhau, tranh chấp đất đai…để ngăn chặn, xử lý các tình huống, không để phát sinh điểm nóng. Đặc biệt, trong trận lũ tháng 11-2010, lực lượng DQ xã đã huy động trên 100 lượt cán bộ, chiến sĩ túc trực ứng cứu hàng trăm người dân, tài sản của dân ra khỏi vùng nguy hiểm".

Đ/c Huỳnh Xuân Lý, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã cho biết: Trên cơ sở quán triệt và thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng DQ trong tình hình mới, Ban chỉ huy quân sự xã tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương kiện toàn tổ chức lực lượng và nâng cao chất lượng tuyển chọn, kết nạp DQ mới. Đến nay, lực lượng DQ xã đạt tỷ lệ 1,09% so với dân số; trong số này đảng viên chiếm tỷ lệ 10,34%; đoàn viên chiếm 59,8%. Tổng số quân nhân dự bị hạng I toàn xã có trên 350 đ/c, trong đó có 23 sĩ quan dự bị sắp xếp vào biên chế các đơn vị dự bị động viên của tỉnh.

Để nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cao, nắm vững và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ huy quân sự xã tập trung triển khai chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQ. Chú trọng huấn luyện thực hành cho chiến sĩ DQ năm thứ nhất và DQ binh chủng; chủ động bổ sung một số nội dung mới vào chương trình huấn luyện cho lực lượng DQ thường trực như tiêu diệt mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; phương án phối hợp với lực lượng công an phòng chống, ngăn chặn biểu tình, gây rối... Lực lượng DQ cơ động, tại chỗ và binh chủng được tổ chức huấn luyện tập trung từng nội dung, chương trình theo kế hoạch. Công tác huấn luyện hàng năm của lực lượng DQ xã Phước Hữu xếp loại xuất sắc, 100% đạt yêu cầu, nhiều nhân tố tiêu biểu, điển hình được bồi dưỡng tham gia hội thao, hội thi cấp huyện với thành tích cao.