Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2018: Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo

(NTO) Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2018, vừa qua, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Tháng cao điểm vì người nghèo, phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018.

Theo đó, Tháng cao điểm vì người nghèo gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 được tổ chức cao điểm từ ngày 17-10 đến 18-11-2018, với những hoạt động trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền trong các cấp, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”; chương trình giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong mục tiêu xoá đói, giảm nghèo bền vững của tỉnh nhà. Phổ biến các chính sách mới của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; các quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người nghèo; kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020’; Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảo An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)
tặng quà cho người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo.

Động viên, khuyến khích, giúp đỡ người nghèo có ý thức tự giác và biết cách vươn lên thoát nghèo kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của đoàn thể, cộng đồng xã hội, dòng tộc, gia đình. Phát động phong trào thi đua vận động các nguồn lực xã hội, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đăng ký chỉ tiêu nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng mô hình nhân dân giúp nhau thoát nghèo bền vững. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành ký cam kết nhận đỡ đầu, giúp đỡ tối thiểu 10 hộ nghèo theo danh sách giới thiệu của địa phương với hình thức nhận đỡ đầu, giúp đỡ như: tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh gia đình, động viên, khuyến khích, tư vấn hộ gia đình tích cực sản xuất tăng thu nhập, chi tiêu hợp lý, thực hiện các tiêu chí xây dựng “gia đình văn hoá”; đề xuất với chính quyền các cấp tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước.

Cũng trong Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” do Ban liên lạc đồng hương Ninh Thuận vận động được trao tại Hội nghị quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức Lễ phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2018 gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” vào ngày 17-10.