Bản tin An ninh trật tự Ninh Thuận ngày 15-10-2018