Lời ru quê nhà

May còn một góc trời quê

Đôi bờ sông vắng tôi về thương xưa

Con đường nắng đã vào trưa

Ru em mềm cánh nôi đưa thuở nào...

***

Ru em mơ giấc ngọt ngào

Cánh diều thơ bé nghiêng chao giữa trời

Quê hương trong tiếng ru hời

Đong đưa cánh võng ngọt lời ca dao

***

Tiếng gà trưa vắng lao xao

Con chuồn chuồn ớt bờ ao giật mình

Ru em bỗng chợt thấy mình

Neo trong hồn mãi góc bình yên quê...