Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai Đề án 938, 939 của Chính phủ

(NTO) Ngày 11-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 938, 939 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu quan trọng của 2 đề án nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới; an toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục cách chăm sóc và giáo dục trẻ em dưới 16 tuổi và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng đời sống của phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Phấn đấu đến năm 2022, có 80.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin kiến thức; 60.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình…

Hội nghị triển khai Đề án 938,939 của Chính phủ. Ảnh: UT.